BANKI PRZEGRYWAJĄ Z KONSUMENTAMI W SPRAWACH O ZWROTY PROWIZJI

2021-07-22

Sądy wydają coraz więcej korzystnych dla konsumentów orzeczeń w sprawach o zwroty prowizji. W sporach z bankami wygrywają konsumenci, którzy dokonali wcześniejszej spłaty zarówno kredytów konsumenckich, jak też kredytów hipotecznych.

Zobacz więcej

Spłaciłeś kredyt przed czasem? Bank powinien zwrócić Ci prowizję

2021-07-04

Jeszcze niedawno banki obciążały klientów opłatami, m.in. za wcześniejszą spłatę kredytu. Obecnie sytuacja zmieniła się na korzyść klienta i może ubiegać się o zwrot pieniędzy, jeśli spłacił zobowiązanie przed ustalonym terminem. Sprawdź, w jaki sposób uzyskać zwrot prowizji od banku.

Zobacz więcej

Banki oddają prowizje za spłacone wcześniej kredyty

2021-06-28

Coraz łatwiej wyegzekwować od banków obowiązek zwrotu prowizji, gdy wcześniej spłacimy kredyt konsumencki lub hipoteczny. Mimo to, wciąż instytucje te same z siebie takiego zwrotu nie dokonują. W celu uzyskania zwrotu prowizji konsument powinien zwrócić się do banku z odpowiednim wnioskiem.

Zobacz więcej

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO W SPRAWACH ZWROTÓW PROWIZJI

2021-04-27

W ostatnim czasie sądy wydały kolejne korzystne dla konsumentów rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących zwrotów prowizji bankowych. Przykładowo, wyrokiem z dnia 20 stycznia 2021 r., II Ca 1546/20, Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił apelację banku od korzystnego dla konsumentów wyroku sądu I instancji zasądzającego zwrot prowizji.

Zobacz więcej